De grootste slavenhandelaren

De grootste slavenhandelaren in de waren de Arabieren. Het gevangennemen en als slaaf verkopen van Afrikaanse donkergekleurde mensen is door de Arabieren lang volgehouden en vooral met meer slachtoffers dan de vergelijkbare landen in Europa. De slavenhandel van de Arabieren begon al in de zevende eeuw en eindigde pas in de negentiende eeuw. Volgens schattingen van historici heeft deze slavenhandel in totaal tussen de veertien en vijftien miljoen slachtoffers opgeleverd, waaronder alleen al na 1500 zo’n acht of negen miljoen. De Europeanen gingen pas later op slavenjacht en hielden er eerder mee op. (het eerste slavenschip verliet Afrika aan het begin van de zestiende eeuw). De Europeanen hebben ook veel minder Afrikanen in werk gehad (historici schatten tien miljoen). Dat terwel de Europeanen als slavenhouders bekendstaan en niet de Arabieren. Dat ligt aan hoe de slaven werden behandeld de Europeanen behandelde de slaven beter. In de Arabische landen stierven de donkergekleurde mensen jong en meestal hadden ze geen kinderen, omdat veel mannelijke slaven werden gecastreerd. Door de Europeanen werden ze, alleen al uit eigenbelang, veel zorgzamer behandeld.
Slaven vervoeren
Niemand weet precies hoeveel slaven er over de oceaan zijn gebracht, omdat er ook smokkelschepen waren. De meeste schattingen komen op 10 tot 21 miljoen mensen die van Afrika naar Amerika zijn gebracht. Ongeveer 500.000 daarvan zijn door Nederlandse schepen vervoerd. De Nederlanders hebben dus ongeveer 5% van alle vervoerde slaven vervoerd. De belangrijkste handelaren waren de West-Indische Compagnie en de Middelburgse Commercie Compagnie.